Logo

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowanych w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności” współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie
było  włączanie 45 osób starszych do życia społecznego, wyzwalanie poczucia własnej wartości, wzrost aktywności fizycznej i psychicznej oraz rozwój zainteresowań, edukacja
i rehabilitacja.

Warsztaty realizowane były  cyklicznie –  1 raz w tygodniu po 3h dla 45 osób z podziałem na trzy 15-osobowe kluby seniora. Moduły zajęć zrealizowanych w pracy z seniorami:

Moduł 1. Przygotowywanie biżuterii metodą filcowania,

Moduł 2. Ozdabianie przedmiotów metodą decoupage,

Moduł 3. Malowanie na szkle,

Moduł 4. Wiklina papierowa,

Moduł 5. Wyroby dekoracyjne ze skóry,

Moduł 6.Warsztaty tworzenia biżuterii,

Moduł 7. Wyroby dekoracyjne ze słomy,

Moduł 8. Wyroby dekoracyjne z suszonych kwiatów i ziół.

Data udostępnienia: 2019-12-10 14:20