Logo

Warsztaty terapeutyczne

W ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Lubartów Animacja czasu wolnego zostały zaplanowane i zrealizowane  grupowe warsztaty  terapeutyczne.

CELE ZAJĘĆ-EDUKACYJNE, TERAPEUTYCZNE,ROZWOJOWE:

- uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu

- wzmacnianie i  kształtowanie świadomości ciała

- stymulacja receptorów skóry

- równoważenie systemu nerwowego (pobudzanie i hamowanie) co wpływa na zwiększenie skuteczności innych działań terapeutycznych

- uczenie poszanowania dla indywidualności każdego człowieka

- ułatwienie wzajemnego poznania się

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

- umacnianie poczucia przynależności i więzi z zespołem

METODY PRACY:

- wykład

- ćwiczenia praktyczne 

- zadania zespołowe

- burza mózgów

- dyskusja
- odgrywanie scenek