Logo

ŚWIĘTO RODZINY - PODSUMOWANIE

Dnia 22 czerwca br. odbył się festyn "Święto Rodziny" połączony z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego "Rodzina bez nałogów". Festyn miał na celu promowanie integracji społecznej bez nałogów i zdrowego styl życia, włączanie mieszkańców Lubartowa w czynny udział w kulturę, wspomaganie edukacyjnych form pomocy, pomoc dzieciom w pokonywaniu trudności intra i interpersonalnych, rodzinnych oraz wspomaganie rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, pobudzanie rozwoju umiejętności społecznych, kształtowane umiejętności współdziałania w grupie. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z takich atrakcji jak: gry, zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, malowanie wielkoformatowe, a także włączyć się w akcję Marzycielska Poczta. W organizację i zapewnienie sprawnego przebiegu imprezy czynnie włączyli się seniorzy. 

Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się jego organizację, w tym kierownictwu i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz pozostałym wolontariuszom - Seniorom Klubu AGE i młodzieży, a także Firmie Stella za przekazanie naczyń jednorazowych stanowiących wyposażenie poczęstunku podczas festynu.

Inicjatywa odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasto Lubartów i Województwa Lubelskiego oraz w ramach programu ASOS.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem http://www.sil.lubartow.org/pl/swieto-rodziny-fotorelacja,10330