Logo

OLIMPIADA - SENIORADA

15 lipca br. w Szczekarkowie, Klub Seniora "AGE" zorganizował imprezę pod nazwą "Olimpiada-Seniorada". Była ona skierowana do seniorów z 8 klubów seniora z projektu „Sami Sobie” i ich dzieci-wnuków.

Celem Olimpiady-Seniorady było zaktywizowanie seniorów w celu pełniejszego wykorzystywania potencjału społecznego i zawodowego osób starszych, promocja Klubów Seniora oraz rozrywka integracyjna wewnątrz i między pokoleniowa.

W programie imprezy znalazły się konkurencje sportowe odpowiednio dobranych do wieku i sprawności fizycznej uczestników. Zawody przebiegły w atmosferze zdrowej rywalizacji, pełnej dobrej zabawy. Po zakończonych potyczkach sportowych przyszedł czas na poczęstunek. Uczestnicy spędzili czas wspólnie biesiadując,tańcząc i śpiewając. Cała inicjatywa odbyła się na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Szczekarkowie oraz remizy w Szczekarkowie, użyczonych bezkosztowo przez Gminę Lubartów.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Sami Sobie” z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 "ASOS 2014-2020" oraz przy współfinansowaniu Województwa Lubelskiego.