Logo

Konkursy w ramach zajęć Animacji czasu wolnego

W okresie kwiecień – listopad br. w ramach zajęć Animacji czasu wolnego przeprowadzone zostały 2 konkursy okolicznościowe z nagrodami dla uczestników zajęć. Celem pierwszego konkursu była popularyzacja aktywności ruchowej wśród dzieci. Celem drugiego konkursu pt.: „Zimowe nastroje – bombka świąteczna” było kultywowanie tradycji świątecznych, nauka i podtrzymywanie obrzędów i obyczajów wśród najmłodszego pokolenia oraz rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych. Przy ocenie prac były brane pod uwagę m.in.: samodzielność wykonania, stopień trudności, estetyka i pomysłowość. Na konkurs plastyczny wpłynęło 9 prac. Autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Gminy Lubartów.

Data udostępnienia: 2019-11-18 10:39