Logo

Klub Seniora i osoby niepełnosprawnej "AGE"

Uczestnikami klubu jest 50 osób tj. seniorzy i osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dla uczestników klubu zorganizowane zostały spotkania tematyczne jeden raz w tygodniu (czwartek) przy kawie i poczęstunku (spotkania udokumentowane listami obecności).

Fotorelacja z realizacji zadania publicznego "Działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej."

2016-12-28 10:15

W ramach warsztatów terapeutycznych i edukacyjnych związanych z integracją i aktywizacją seniorów z klubu ,,AGE ‘’  zostały ozdobione przedmioty metodą decoupage i malowaniem na szkle.W ramach realizowanego zadania publicznego w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe...

Warsztaty w ramach zadania publicznego „Działania związane z aktywizacją seniorów (osób w wieku starszym) poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej”

2016-10-24 12:06

W miesiącu październiku zostały zrealizowane kolejne warsztaty w ramach zadania publicznego „Działania związane z aktywizacją seniorów (osób w wieku starszym) poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno- edukacyjnej” na podstawie umowy z Gminą Miasta Lubartów. Warsztaty przyczynił...

DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ

     Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL W Lubartowie począwszy od 01.06.2015r prowadzi nabór do projektu realizowanego w ramach zadania publicznego sfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie ma na celu organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rze...

- Doradztwo zawodowe- Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej- Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu  przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

123